Träffar under hösten 2017

Jubileumsfest 15 sept

13 oktober

10 november

15 december

 

Alla träffar äger rum på Linnégatan 15 och vi samlas klockan 18.00. Du som inte är medlem men vill komma och lyssna på oss anmäler ditt deltagande till ordföranden Karl Lindblad, se under kontakter