Träffar under våren 2020

7 februari

13 mars

17 april

15 maj

Alla träffar äger rum på Pensionärernas hus, Skyttegatan 13. Vi samlas klockan 18.00 och äter medhavd skaffning. Värdarna bjuder på kaffe och kaka. Du som inte är medlem men vill komma och lyssna på oss anmäler ditt deltagande till ordföranden Karl Lindblad, se under kontakter

Avgiften är 50:-