Träffar under hösten 2018

14 september

12 oktober

9 november

14 december

 

Träffar under våren 2019

8 februari

15 mars

12 april

17 maj

 

Alla träffar äger rum på Linnégatan, gamla auktionskammaren och vi samlas klockan 18.00. Du som inte är medlem men vill komma och lyssna på oss anmäler ditt deltagande till ordföranden Karl Lindblad, se under kontakter