Vi hoppas kunna återuppta  våra viskvällar i höst

Alla träffar äger rum på Pensionärernas hus, Skyttegatan 13. Vi samlas klockan 18.00 och äter medhavd skaffning. Värdarna tillhandahåller kaffe och kaka. Du som inte är medlem men vill komma och lyssna på oss anmäler ditt deltagande till ordföranden Karl Lindblad, se under kontakter

Avgiften är 50:-